arracades de la reina IV

Tercer pas: Adequació de les peces

Un cop tenim les peces en plata, el què farem serà fer-hi les modificacions que necessitem per a què s'ajustin a la solució final que tenim dissenyada. En aquest cas el què hem de fer és adaptar-les per poder-les unir entre elles i que tinguin cert moviment. Per a tal efecte la millor solució que hem trobat, és un joc de xarneres amb un pern que uneix els tres pètals.

Com veureu el pètal del centre té soldada també una peça allargada en forma de cueta. Bé, aquesta peça, un cop foradada, ha de servir-nos per enllaçar el conjunt dels pètals amv la tija, donant-li també en aquest punt cert moviment.

Per tal de soldar les xarneres en el seu lloc correcte i que els pètals quedin un cop muntats en el seu lloc adequat, vaig fer un motlle de guix. Aquest motlle em va permetre marcar exactament on havia d'anar cada xarnera i anar comprovant la posició dels pètals.

Entrades populars

Imatge

Clauers personalitzats